ANBI keurmerk

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet voldoen aan criteria die door wet- en regelgeving zijn vastgesteld. Het geeft donateurs de garantie dat donaties worden gebruikt, voor het bereiken van de doelstelling van Stichting Juniusfonds.

  • De activiteiten van Stichting Juniusfonds dienen een sociaal, maatschappelijk belang: het terugdringen van armoede in West-Friesland door het bevorderen van financiele onafhankelijkheid.
  • Wij hebben geen winstoogmerk, maar bieden inwoners van West-Friesland een toekomstperspectief en betere kansen op de arbeidsmarkt.
  • Het bestuur en de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij onze Stichting, voldoen aan de integriteitseisen.
  • Alle bestuursleden voeren hun bestuurlijke taken uit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
  • Wij staan geregistreerd onder het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of fiscaal nummer 802036405
  • Stichting Juniusfonds publiceert haar beleidsplan op deze website en zal deze informatie actualiseren als er wijzigingen zijn.

De voordelen van een ANBI

Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting

Stichting Juniusfonds heeft (na de toekenning van de ANBI) vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting, zoals legaten en andere donaties. Hierdoor hoeven wij minder belasting te betalen, waardoor deze donaties volledig ten goede komen aan onze doelstelling: minder armoede in de regio West-Friesland.

Giften aftrekbaar van de belasting

Stichting Juniusfonds heeft geen winstoogmerk. Het ANBI keurmerk heeft (na toekenning) ook voordelen voor de donateur of sponsor: de schenking is fiscaal aftrekbaar. De gift of donatie komt hierdoor ten goede aan de stichting, maar levert ook een belastingvoordeel op voor de schenker of donateur. RSIN of fiscaal nummer: 802036405

error: Content is protected !!