Criteria

Juniusfonds stelt per jaar niet meer middelen beschikbaar dan financieel voor het fonds verantwoord is.

  • De bijdrage maakt voor de aanvrager echt hét verschil.
  • De aanvrager is van goede naam en faam en de aanvraag komt via een verwijzende instantie.
  • Uitsluitend aanvragen uit de regio West-Friesland komen in aanmerking voor een bijdrage.
  • Juniusfonds maakt alleen geld over op vertoon van een originele factuur naar de opleidende instantie.
  • Binnen vier maanden na het stoppen van de studie/opleiding laat u weten of u de opleiding met succes heeft afgerond.